Στα πλαίσια του προγράμματος << Η Κρήτη του χθες και του σήμερα>>  οι  μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με τους συνοδούς καθηγητές επισκέφθηκαν στις πόλεις Χανιά ,Ρέθυμνο ,Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο και αρκετούς τουριστικούς προορισμούς.

Υπεύθυνος προγράμματος Τζητηρίδης Παύλος

Συνοδοί καθηγητές: Ντάλλα Παναγιώτα, Βουλγαρίδης Ευλάμπιος