Διδακτική επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα << Η Ρωσία σήμερα >>

Στις 19/1/2017 οι μαθητές των τμημάτων Β1,Β2,Β3 ,Β4 στο πλαίσιο του προγράμματος << Βασικές αρχές φωτογραφίας >> επισκέφτηκαν την έκθεση φωτογραφίας με θέμα << Η Ρωσία σήμερα>> στην Αστική σχολή Κατερίνης

Αρχηγός της επίσκεψης :Ματθαίος Μάνθος