Διδακτική επίσκεψη στον κινηματογράφο Ευκαρπίδη

Την Τρίτη 7/2/2018 στο πλαίσιο του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γραμματείας οι μαθητές της Α και Β τάξης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση <<Φιλάργυρος >>  του Μολιέρου.

Αρχηγός επίσκεψης :Βελκόπουλος Παναγιώτης