Οι καθηγητές κ.Μελλιοπούλου Διονυσία ,κ. Μπεϊνάς Γεώργιος & κ .Μπεϊνάς Δημήτριος διοργάνωσαν την γιορτή των Χριστουγέννων που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Εκάβη .