Στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών και με την καθοδήγηση της κυρίας Καραγιώργου εργάστηκαν
 οι μαθητές

  ΒΟΥΡΑΣ

ΔΙΓΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ  ΚΑΙ

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ