Αρχική σελίδα   |   Εκδηλώσεις  |   Προγράμματα   |  Η Εφημερίδα   |  Επικοινωνία

Επιλογές πλοήγησης

Σχετικές συνδέσεις

Γιορτάζουν

 

Ο καιρός στην Κατερίνη

 

 
 
 

       Ωράριο Λειτουργίας

   Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι όπως φαίνεται στο παρακάτω
 πίνακα:  

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

08:20

09:05

09:10

09:55

10:10

10:55

11:05

11:50

12:00

12:40

12:45

13:25

13:30

14:10

  Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του

  σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το

  καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

  Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για να σας ενημερώνουμε σε ότι αφορά την πρόοδο

  και την φοίτηση των παιδιών σας. Σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

  .

Νεότερες οδηγίες για την λειτουργία του σχολείου

                                         

ΣΧΟΛΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν
  προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

  Ο Σχολικός Κανονισμός που προβλέπεται από το νόμο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη
  λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής
του σχολείου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

  Ο Διευθυντής του σχολείου ευρισκόμενος στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα έχει 
  την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη 
  για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού πάντα στα πλαίσια  
  των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται.

  Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και   προβλέπον-
  ται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής
  κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.

  Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση μίας ευνομούμενης
  ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής
  λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

  1. Εγγραφές - Μετεγγραφές

  Οι εγγραφές των μαθητών στο Γυμνάσιο διενεργούνται το μήνα Ιούνιο.

  Ειδικότερα στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από τα
  αντίστοιχα Δημοτικά σχολεία και έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.

  Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεμβρίου ) και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθητές μπορούν να
  μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του
  σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετακίνηση.

  2. Σχολική ζωή

  Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό
  μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή
  προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το
  φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή
  ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα.

  Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της
  προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της
  σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

  Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

  Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός
  διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.
  Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη.

  Εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.

  Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται  
  να αναπτύσσονται.

  Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές,
  οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα
  προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων 
  πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.

  3. Φοίτηση μαθητών

  Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του

  Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής

  και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την
  ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το
  σχολείο και την οικογένεια.

  Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών,
  δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά
  παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε
  συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.

  Το Σχολείο επιφυλάσσεται να απομακρύνει μαθητές που απoυσιάζoυν χωρίς σοβαρό λόγο, κάνοντας
  κατάχρηση του σχετικού νόμου για τις απουσίες.

  Ειδικότερα:

 •   Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την
    τακτική φοίτηση των μαθητών.

 •   Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί.

 •   Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους,
    σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 •   Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

 •   Οι απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις αποτελούν πειθαρχικό
    παράπτωμα.

 •   Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.

 •   Κάθε τρίμηνο, με την παράδοση του “Δελτίου Προόδου” του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και 
     ο αριθμός των απουσιών του.

 •   Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με

 •   γραπτή άδεια εξόδου από το Διευθυντή του σχολείου , μετά από επικοινωνία με τους γονείς του.

·           Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του
  Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο

         των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια

        προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου
  Παιδείας.

 

  4. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

  Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

  Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του

  σχολείου του.

   5. Ενδυμασία.

  Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα όρια για

  κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, είναι δυσδιάκριτα η προσωπικότητα του κάθε μαθητή μπορεί 

  να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με αυτόν και το σύνολο των συμμαθητών στο

  σχολείο. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η

  κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι

  υποχρεωμένη να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο

  και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

  Ειδικότερα οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν ειδική αθλητική περιβολή

  (χειμερινή-θερινή).

  6. Υγεία μαθητών

  Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του νόμου

  προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να
  ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.

  Για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

  Για λόγους υγιεινής οι γονείς πρέπει να φροντίζουν με επιμέλεια την σωματική καθαριότητα των παιδιών

  τους.

  7. Επίδοση μαθητών

  Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου

  των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές
  εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.

  Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς μία φορά την εβδομάδα σε

  τακτές ώρες ή σε  συγκεντρώσεις που ορίζονται μετά τη λήξη των τριμήνων, οπότε και παραδίδεται στους

  γονείς το “Δελτίο Προόδου” του μαθητή.

  8. Πειθαρχία

  Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη

  κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων

  της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

  Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών  

   και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο  

   έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι
  κινούνται μέσα σ' αυτό.

   Ειδικότερα:

·            Μόνον μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.

·          Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως

        μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.

·          Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η κατοχή και μεταφορά σ’ αυτές
  τροφίμων και ποτών.

·          Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους.

·          Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος   και
  των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των

        καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους, την ξένη περιουσία

(       ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι

        προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.

·          Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι οι μαθητές και οι αίθουσες κλειδώνονται

·          Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές

         συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.

·          Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους

        μαθητές για χρήση.

·          Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων

        των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).

·          Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο καθώς επίσης μηχανημάτων

        ήχου  (ραδιόφωνα, walkman).

·          Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο, μπάλες,  επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας

        αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως για ό,τι τους ανήκει είναι μόνοι τους
  υπεύθυνοι  και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή του.

·          Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη

        των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που
   παρακολουθούν   μαθήματα μέσα στις αίθουσες.

·          Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν

(        τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία - καρέκλες κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα

        σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι΄ αυτό με την διεύθυνση του σχολείου.

·          Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν
   με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής

        διαδικασίας.

  9. Πειθαρχικός έλεγχος.

  Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος,

  η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με

  σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

·          Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο
  μάθημα.

·          Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα

        μία (1) ημέρα

·          Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και δύο (2) ημέρεςκαι Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

  Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες
  διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου.

  10. Διαγωγή

  Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου   

   με πράξεις ή παραλήψεις συνιστά την διαγωγή τους. Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη,

  κοσμία ή επίμεμπτη από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και έχει καθαρά
  παιδαγωγικό χαρακτήρα.

  11. Τιμητικές διακρίσεις

  Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται
  τιμητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας.

  Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που
  εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 . Ωράριο λειτουργίας

  Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν το Μάιο/Ιούνιο του επομένου έτους.
  Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

  Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:15 π.μ. και μέχρι

  το τέλος του ημερησίου προγράμματος που μπορεί να λήγει το πολύ ως την 14.05 μμ. σύμφωνα με το

  παρακάτω πρόγραμμα:  

2 . Πρωινή προσέλευση

  Όλοι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή
  συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας.

  Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο
  που θα ακολουθήσει.

  Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές
  αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι.

  Αυτοί έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να

  σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό

  μεγάλη σημασία.

  Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής

  εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός

  πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

 

  ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

  ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ.

1. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 Ο μαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών
  έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι ακόλουθες
  περιπτώσεις:

 Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις
  εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

·        Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114)
 

Β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής απορρίπτεται, δηλαδή

 υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

·        Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν τέσσερις (114),

 

2. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του,

 ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται

 υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν.

 Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής - Σύμβουλος κάθε 

 τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας

 πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.

 Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο  
  αριθμός των απουσιών του μαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες απουσίες.

3. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να

ξεπερνά τις δέκα (10).

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών 

οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο

αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες,

ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του

μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που

να  πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα

δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών

γιατρών κατά την κρίση του.

 

  

    ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, 
 εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη
δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και
 τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική
επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή
και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται
 να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του
πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση
του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη
ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη.

Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει
 και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη

συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και
 Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την

προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα

και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου.
 Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων

και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών

και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί

και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου

 Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην

 αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει

 το μορφωτικό   έργο του.

 

 

   

 4o Γυμνάσιο Κατερίνης