Είδη διατροφής στο <<Χαμόγελο του Παιδιού>>

στη Θεσσαλονίκη

Μετά από προτροπή του κ.Παπαργυρίου του διευθυντή μας συγκεντρώθηκαν από όλα τα τμήματα του σχολείου μας είδη διατροφής για το <<Χαμόγελο του Παιδιού>> στη Θεσσαλονίκη. Στις 13/3/2018 μαθητές του Γ3 και Γ5 συσκεύασαν τα είδη διατροφής σε 11 μεγάλα κιβώτια και στάλθηκαν με το ΚΤΕΛ .

Υπεύθυνοι καθηγητές

Ο υποδιευθυντής  κ.Βελκόπουλος

και η θεολόγος κ.Ζαχαριάδου Αιμιλία