Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο -συνεργασία υπουργείου παιδείας και υπουργείου προστασίας του πολίτη .Υπεύθυνος καθηγητής Τρικαλόπουλος Γεώργιος .