Για προληπτικούς λόγους στο σχολείο μας όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού ώστε οι μαθητές να είναι ενήμεροι σε περίπτωση σεισμού πως θα γίνει η εκκένωση του κτιρίου ,σε ποιο χώρο θα συγκεντρωθούν.